Hier vindt u aanvullende informatie over de organisatie van KindervakantieWerk wat voor u als ouder(s) prettig is om te weten.

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot
KinderVakantieWerk wordt in Berkel-Enschot georganiseerd door Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot. Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot is een relatief jonge stichting (opgericht in 2011) die is voortgekomen uit een verzelfstandiging van de vrijwilligers van Jeugd- en Jongerencentrum Time Out / Stichting de Twern. De stichting bestaat uit een algemeen bestuur en verschillende commissies die ieder een specifiek evenement vertegenwoordigd zoals KVW-OB, KVW-BB, Koningsdag, Sinterklaas, Carnaval, Pasen, Halloween en toneelgroep De Toverbol. De stichting richt zich op het organiseren van beeldbepalende evenementen in Berkel-Enschot voor de jeugd, waarbij we tevens proberen zoveel als mogelijk ook de jeugd en jongeren uit het dorp te betrekken. Zo kan de stichting terugvallen op een groep van ongeveer 40 vaste vrijwilligers en nog eens ruim 100 vrijwilligers die bij evenementen ondersteunen.

De organisatie van KVW
De organisatie van KVW is in handen van een tweetal commissies, namelijk KVW Onderbouw en KVW Bovenbouw. Iedere groep maakt een specifiek programma gericht op de betreffende doelgroep. Onderling wordt natuurlijk zoveel als mogelijk samengewerkt. Het programma voor de onderbouw is voor kinderen in de groepen 1 t/m 4 (4 t/m 8 jaar), dat van de bovenbouw voor de groepen 5 t/m 8 (9 t/m 12 jaar). We kijken hierbij naar de groep waar je voorafgaand aan de zomervakantie in zat.

De commissie KVW-OB, oftewel de VoorBereidingsGroep (VBG) zet zich gedurende het gehele jaar zich in om iedere zomer weer een fantastische week voor de kinderen te organiseren waarbij plezier, samenwerken en veiligheid voorop staat. Deze groep zet het programma in elkaar, zorgt voor de locatie, de vergunning, de inkoop van materialen en voor het werven van voldoende deelnemers en vrijwilligers.

Wat is KVW?
Kinder Vakantie Werk is een 5-daagse doe-week vol uitdagingen en leuke activiteiten voor uw kind(eren). KVW staat dit jaar gepland van maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus 2022.

Wie begeleid mijn kinderen?
De groepen worden begeleid door vrijwilligers. Deze groepsleiding bestaat altijd uit één hoofdleiding (minimaal 18 jaar, verschillende jaren ervaring met KVW en een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel) en een aantal reguliere leiding-vrijwilligers (minimaal 13 jaar en 1 jaar voortgezet onderwijs). Samen met de VBG en de coördinatie zorgen zij voor een leuke, uitdagende en veilige speelomgeving voor de kinderen. Daarnaast zijn er gediplomeerde EHBO’ers op locatie aanwezig.

Wat zijn de kosten?
Vroege vogel inschrijving: € 37.50  (tot en met 15 juni) 
Normale inschrijving: € 40.00  (tot en met 15 juli) 
Laatste kans inschrijving: € 42.50  (tot en met 19 augustus)
De kosten zijn inclusief voldoende drinken en een lekker tussendoortje iedere dag. Wat u wel zelf voor uw kind regelt is een lunchpakketje.

Hoe kan ik inschrijven?
De inschrijving opent op 16 mei 2022. Inschrijven kan online via het inschrijfformulier op deze website. Betaling gaat snel en veilig en snel via I-Deal.

Op het (online) inschrijfformulier kunt u (medische) bijzonderheden van uw zoon/dochter aangeven, zoals allergieën en medicijngebruik waarmee rekening gehouden moet worden tijdens KVW. Indien nodig zal één van de coördinatoren voorafgaand aan de activiteit telefonisch contact met u opnemen. Tijdens dit contact kan om verduidelijking gevraagd worden of een afspraak gemaakt worden omtrent uw kind om tijdens KVW zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor uw kind.

KIeine lettertjes

Als je ingeschreven bent en je kunt onverhoopt toch niet deelnemen (bijvoorbeeld andere vakantieplannen), zal er géén restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
Er vindt wél restitutie plaats indien deelname niet mogelijk is door de organisatie (bijvoorbeeld omdat het evenement niet door kan gaan).

 

Vragen?
Mocht u voorafgaand aan deze week vragen hebben, neemt u dan contact op via onze contactpagina.