KinderVakantieWerk Onderbouw

Hooggeëerd publiek! We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor KVW 2024. Dit jaar vindt KVW plaats van 5 tot en met 9 augustus.
Wat een succes! Er komt zoveel publiek af op ons circus, dat we even pas op de plaats moeten maken en helaas per direct moeten gaan werken met een wachtlijst voor nieuwe inschrijvingen.

Wat houdt dit in?
KinderVakantieWerk Onderbouw hanteert op dit moment een wachtlijst. Dat betekent dat je je nog wel kan inschrijven, maar dat we nog geen plaatsing kunnen garanderen. Je komt op de wachtlijst te staan en zodra we zeker weten dat we plek hebben, worden kinderen van de wachtlijst op volgorde van inschrijving benaderd. Mocht het onverhoopt niet lukken om alle ingeschreven kinderen te plaatsen, dan krijg je natuurlijk je inschrijfgeld terug.
Alle kinderen die zich voor 10 juni hebben ingeschreven zijn verzekerd van deelname. 

Waarom een wachtlijst?
Natuurlijk willen we als Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot zijnde zoveel mogelijk kinderen laten deelnemen aan KVW. Echter vinden we het het meest belangrijk dat we dit op een veilige, verantwoorde manier kunnen doen, zowel voor onze deelnemers, als onze vrijwilligers.
Op dit moment kunnen we verantwoord de KVW-week draaien met het aantal aangemelde vrijwilligers, maar is er geen ruimte voor uitval of ziekte. Daarom gaan we nu hard aan de slag om nóg meer enthousiaste vrijwilligers te werven, zodat we ook de kinderen op de wachtlijst kunnen laten deelnemen.
Dus: ken jij nog iemand van minimaal 12 jaar of ouder, met minimaal één jaar voortgezet onderwijs achter de rug? Die het leuk vindt om minimaal drie dagen leiding te zijn, samen met een ontzettend leuke club enthousiaste vrijwilligers? Laat die zichzelf dan opgeven via onderstaande link. Door diens opgave kunnen we jou en meerdere kinderen laten deelnemen. As jouw naam bij aanmelding vermeld wordt, ben jij gegarandeerd van deelname!
Opgeven als leiding: https://vrijwilligers.jeugdwerkberkelenschot.nl/kvwob/
Meer informatie wat het inhoudt om leiding te zijn: https://jeugdwerkberkelenschot.nl/kvwob/, onder het kopje Leiding worden?

Praktische informatie:
Datum: maandag 5 tot en met vrijdag 9 augustus
Locatie: Sportpark De Rauwbraken, Rauwbrakenweg 38 in Berkel-Enschot
Tijd: Iedere dag van 9.30 uur tot 15.30 uur. Donderdagavond is daarnaast de Bonte Avond van 18.30 uur tot 20.30 uur.
Voor wie: kinderen op de basisschool in groep 1 t/m 4 (ongeveer 4 t/m 8 jaar oud)
Kosten: t/m 4 juli € 40,00.

 

Wil je leiding worden dit jaar? Ga naar het kopje ”leiding worden” hier bovenaan de pagina en we zien graag je inschrijving tegemoet!

Heb je nog vragen, mail ons dan op kvwob@jeugdwerkberkelenschot.nl.

 

Groetjes van de voorbereidingsgroep KVW onderbouw

Hier vindt u aanvullende informatie over de organisatie van KindervakantieWerk wat voor u als ouder(s) prettig is om te weten.

Wat is KVW?
Kinder Vakantie Werk is een 5-daagse doe-week vol uitdagingen en leuke activiteiten voor uw kind(eren). KVW staat dit jaar gepland van maandag 5 tot en met 9 augustus. We starten en eindigen dagelijks op Sportpark De Rauwbraken, Rauwbrakenseweg 38 in Berkel-Enschot.
De kinderen zijn iedere dag welkom vanaf 9.30 uur. Om 15.30 uur is het programma weer afgelopen en worden alle kinderen weer opgehaald. Op donderdagavond organiseren we voor alle deelnemers de bonte avond van 18.30 tot 20.30 uur. Deelname aan de bonte avond is optioneel en kan aangegeven worden op het inschrijfformulier. In de KVW-week zelf is het nog tot uiterlijk dinsdag mogelijk je aan te melden, zodat we weten met hoeveel kinderen we rekening moeten houden wat betreft inkoop van de boodschappen.

Wie begeleid mijn kinderen?
De groepen worden begeleid door vrijwilligers. Deze groepsleiding bestaat altijd uit één hoofdleiding (minimaal 18 jaar, verschillende jaren ervaring met KVW en een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel) en een aantal reguliere leiding-vrijwilligers (minimaal één jaar voortgezet onderwijs achter de rug). Samen met de VBG en de coördinatie zorgen zij voor een leuke, uitdagende en veilige speelomgeving voor de kinderen. Daarnaast zijn er gediplomeerde EHBO’ers op locatie aanwezig.

Wat zijn de kosten?
Vroege vogel inschrijving: € 37.50  (5 mei tot en met 4 juni) 
Normale inschrijving: € 40.00  (5 juni tot en met 4 juli) 
Laatste kans inschrijving: € 42.50  (5 juli tot en met 1 augustus)
De kosten zijn inclusief voldoende drinken en een lekker tussendoortje iedere dag. Wat u wel zelf voor uw kind regelt is een lunchpakketje.

Hoe kan ik inschrijven?
De inschrijving is geopend. Inschrijven kan online via het inschrijfformulier op deze website. Betaling gaat snel en veilig en snel via I-Deal. Wanneer de inschrijving en betaling gelukt zijn, ontvangt u een automatische bevestiging.

Op het (online) inschrijfformulier kunt u, eventuele (medische) bijzonderheden van uw kind aangeven, zoals allergieën en medicijngebruik waarmee rekening gehouden moet worden tijdens KVW. Indien nodig zal één van de coördinatoren voorafgaand aan de activiteit telefonisch contact met u opnemen. Tijdens dit contact kan om verduidelijking gevraagd worden of een afspraak gemaakt worden omtrent uw kind om tijdens KVW zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor uw kind.

Op het inschrijfformulier hebt u de mogelijkheid om twee voorkeursnamen op te geven van kinderen bij wie uw kind graag in het groepje zou willen. Vermeld hierbij ook de klas waar hij/zij voorafgaand aan KVW in heeft gezeten dit schooljaar. Met het indelen van de groepen proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met ieders voorkeuren, maar we kunnen hierbij geen 100% garantie geven dat we volledig ieders voorkeuren kunnen inwilligen. Hierbij geldt ook: hoe eerder je inschrijft, hoe meer rekening we hiermee kunnen houden. De groepsindeling wordt rond de start van de zomervakantie gemaakt, inschrijvingen die daarna binnenkomen worden zoveel mogelijk geplaatst in groepjes met leeftijdsgenoten waar plek is.

KIeine lettertjes

Als je ingeschreven bent en je kunt onverhoopt toch niet deelnemen (bijvoorbeeld andere vakantieplannen), zal er géén restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
Er vindt wél restitutie plaats indien deelname niet mogelijk is door de organisatie (bijvoorbeeld omdat het evenement niet door kan gaan).


De organisatie van KVW
De organisatie van KVW is in handen van een tweetal commissies, namelijk KVW Onderbouw en KVW Bovenbouw. Iedere groep maakt een specifiek programma gericht op de betreffende doelgroep. Onderling wordt natuurlijk zoveel als mogelijk samengewerkt. Het programma voor de onderbouw is voor kinderen in de groepen 1 t/m 4 (richtleeftijd 4 t/m 8 jaar), dat van de bovenbouw voor de groepen 5 t/m 8 (8 t/m 12 jaar). We kijken hierbij naar de groep waar je voorafgaand aan de zomervakantie in zat.

De commissie KVW-OB, oftewel de VoorBereidingsGroep (VBG) zet zich gedurende het gehele jaar zich in om iedere zomer weer een fantastische week voor de kinderen te organiseren waarbij plezier, samenwerken en veiligheid voorop staat. Deze groep zet het programma in elkaar, zorgt voor de locatie, de vergunning, de inkoop van materialen en voor het werven van voldoende deelnemers en vrijwilligers.

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot
KinderVakantieWerk wordt in Berkel-Enschot georganiseerd door Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot. Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot is een relatief jonge stichting (opgericht in 2011) die is voortgekomen uit een verzelfstandiging van de vrijwilligers van Jeugd- en Jongerencentrum Time Out / Stichting de Twern. De stichting bestaat uit een algemeen bestuur en verschillende commissies die ieder een specifiek evenement vertegenwoordigd zoals KVW-OB, KVW-BB, Koningsdag, Sinterklaas, Carnaval, Pasen, Halloween en toneelgroep De Toverbol. De stichting richt zich op het organiseren van beeldbepalende evenementen in Berkel-Enschot voor de jeugd, waarbij we tevens proberen zoveel als mogelijk ook de jeugd en jongeren uit het dorp te betrekken. Zo kan de stichting terugvallen op een groep van ongeveer 40 vaste vrijwilligers en nog eens ruim 100 vrijwilligers die bij evenementen ondersteunen.

Vragen?
Rond het begin van de zomervakantie ontvangt iedere deelnemer een brief met daarin alle benodigde informatie over de week en de groep waarin je bent ingedeeld. Mocht je voorafgaand aan deze week vragen hebben, stuur dan een mail naar kvwob@jeugdwerkberkelenschot.nl.

Lijkt het jou leuk om in de zomervakantie niet alleen maar vakantie te vieren, maar ook bezig en betrokken te zijn in Berkel-Enschot? Lijkt het je leuk een week samen met andere jongeren een groepje kinderen te begeleiden bij allerlei leuke spellen en activiteiten?

Geef je dan snel op!

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot organiseert kindervakantieweek dit jaar van maandag 5 t/m vrijdag 9 augustus. Ook in de weekenden ervoor en erna zullen er activiteiten zijn zoals een introductie voor alle leiding en, als je wilt, opbouwen en afbreken. Op zaterdag 10 augustus organiseren we voor alle leiding een bedankavond, dus houd deze ook alvast vrij!

Wat is KVW?
Kindervakantiewerk is opgesplitst in onderbouw en bovenbouw. Bij KVW OnderBouw doen kinderen mee van groep 1 tot en met 4 van de basisschool (4 t/m 8 jaar). Als je mee doet als leiding aan KVW OnderBouw zorgen we er niet alleen samen met jou voor dat de kinderen een paar super leuke dagen hebben, maar dat ook onze leiding het naar hun zin heeft.

Wat verwachten van jou als leiding?
– Om leiding te kunnen zijn bij KVW OB moet je minimaal één jaar op het voortgezet onderwijs hebben gezeten;
– Je bent beschikbaar van 5 t/m 9 augustus, minimaal tussen 08:30 uur en 16:00 uur. Mocht je interesse hebben, dan kan je op het aanmeldformulier aangeven dat je mee wilt helpen met op- en afbouwen in het weekend voorafgaand aan de week en het weekend erna. Hier neemt de coördinatie dan nog contact met je over op.
– Je moet het leuk vinden om samen met nog twee of drie andere vrijwilligers een groep kinderen de hele week te begeleiden;
–  Veiligheid staat voorop! We verwachten van leiding dat ze zich verantwoordelijk opstellen ten opzichte van de kinderen;
– Deze week organiseren we voor de kinderen, hun plezier is het belangrijkste; actieve deelname aan het programma en het enthousiasmeren van de kinderen is dus belangrijk;
–  Je hebt een positieve houding naar de kinderen toe, maar je weet wel jouw grenzen aan te geven;
– We vragen van iedere leiding van 18+ een geldige VOG (wordt na aanmelding als leiding aangevraagd door het bestuur en kosteloos verstrekt door de gemeente). Daarnaast vragen we iedere leiding om te tekenen dat je je houdt aan onze gedragsafspraken “In veilige handen”.

Wat mag jij van ons verwachten?
– Je staat er niet alleen voor. Samen met twee of drie anderen begeleid je een groepje. Eén van hen zal de hoofdleiding zijn, zij hebben meerdere jaren ervaring en kunnen je eventueel helpen of ondersteunen waar nodig;
– Begeleiding bij je rol als leiding;
– Leiding zijn kost je niets: je moet alleen je eigen lunch meenemen, voor drinken en iets lekkers tussendoor zorgen wij;
– Mogelijkheid om je maatschappelijke stage uit te voeren;
– Een paar dagen vol gezelligheid, lol, maar met vooral veel plezier met en voor de kinderen! Op maandag- en dinsdagavond organiseren we het KVW-café: een moment voor alle vrijwilligers, jong en oud, om samen de dag/week na te spreken en nieuwe contacten op te doen. Dit wordt begeleid door de voorbereidingsgroep van KVW, een groep ervaren vrijwilligers. Hierbij geldt: geen alcohol onder de 18! Dit jaar organiseren we voor iedereen die dit leuk vindt een (vrijblijvend) avondprogramma voor alle leiding!
– De bedankavond voor alle leiding op zaterdag 10 augustus. Op deze avond willen we je bedanken en kunnen we gezamenlijk nog een keer terugkijken op de week. Wij verzorgen deze avond het eten en drinken.

Ga jij ons helpen om ook deze KVW tot een succes te maken?
De inschrijving voor de leiding is inmiddels geopend. Inschrijven kan via het online inschrijfformulier, wat je kan vinden op onze website (Kindervakantiewerk Onderbouw – Vrijwilligers Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot (jeugdwerkberkelenschot.nl). Leiding hoeft niet afkomstig te zijn uit Berkel-Enschot, dus iedereen is welkom!

Als je nog vragen hebt, stuur dan even een mail naar kvwob@jeugdwerkberkelenschot.nl, dan proberen we deze zo snel mogelijk te beantwoorden.