Het project ‘In Veilige handen’ is een initiatief met behulp van verschillende ministeries. Ook wij vinden het belangrijk dat ouders, kinderen en vrijwilligers zich veilig voelen tijdens onze activiteiten. Daarom hebben al onze volwassen vaste vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Ook hebben wij in de stichting een vertrouwingspersoon. Dat is Charlotte Rijnen. Zij is bereikbaar op vertrouwenspersoon@jeugdwerkberkelenschot.nl.

Daarnaast hebben wij nog vijf gouden regels waarvan wij verwachten dat alle vrijwilligers en kinderen zich aan houden:

  1. Wij hebben respect voor elkaar
  2. Wij stimuleren elkaar in positief gedrag en handelen
  3. Wij luisteren naar elkaar
  4. Wij doen geen dingen die anderen niet prettig vinden/ niet willen
  5. Wij maken geen ruzie, wij lossen het op!