Hier vindt u aanvullende informatie over de organisatie van KindervakantieWerk wat voor u als ouder(s) prettig is om te weten.

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot
KinderVakantieWerk wordt in Berkel-Enschot georganiseerd door Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot. Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot is een relatief jonge stichting (opgericht in 2011) die is voortgekomen uit een verzelfstandiging van de vrijwilligers van Jeugd- en Jongerencentrum Time Out / Stichting de Twern. De stichting bestaat uit een algemeen bestuur en verschillende commissies die ieder een specifiek evenement vertegenwoordigd zoals KVW-OB, KVW-BB, Koningsdag, Sinterklaas, Carnaval, Pasen, Halloween en toneelgroep De Toverbol. De stichting richt zich op het organiseren van beeldbepalende evenementen in Berkel-Enschot voor de jeugd, waarbij we tevens proberen zoveel als mogelijk ook de jeugd en jongeren uit het dorp te betrekken. Zo kan de stichting terugvallen op een groep van ongeveer 40 vaste vrijwilligers en nog eens ruim 100 vrijwilligers die bij evenementen ondersteunen.

De organisatie van KVW
De organisatie van KVW is in handen van een tweetal commissies, namelijk KVW Onderbouw en KVW Bovenbouw. Iedere groep maakt een specifiek programma gericht op de betreffende doelgroep. Onderling wordt natuurlijk zoveel als mogelijk samengewerkt. Het programma voor de onderbouw is voor kinderen in de groepen 1 t/m 4 (4 t/m 8 jaar), dat van de bovenbouw voor de groepen 5 t/m 8 (9 t/m 12 jaar). We kijken hierbij naar de groep waar je voorafgaand aan de zomervakantie in zat.

De commissie KVW-OB, oftewel de VoorBereidingsGroep (VBG) zet zich gedurende het gehele jaar zich in om iedere zomer weer een fantastische week voor de kinderen te organiseren waarbij plezier, samenwerken en veiligheid voorop staat. Deze groep zet het programma in elkaar, zorgt voor de locatie, de vergunning, de inkoop van materialen en voor het werven van voldoende deelnemers en vrijwilligers.

Wat is KVW?
Kinder Vakantie Werk is een 5-daagse doe-week vol uitdagingen en leuke activiteiten voor uw kind(eren). Het programma is geschreven met een rode draad; het thema. Het thema voor KVW 2020 wordt voor het einde van het jaar nog bekend gemaakt. Door de Toverbol, de toneelgroep van de Stichting, worden dagelijks toneelstukken opgevoerd in het thema die tot de verbeelding van de kinderen spreken en die aansluiten bij het spelprogramma voor de rest van de dag. Dit verhaal vormt de rode draad gedurende de KVW-week. Doordat de kinderen in relatief kleine groepen (ongeveer 12-15 kinderen) vanuit verschillende scholen zijn samengesteld leren ze snel veel kinderen kennen. Iedere dag start het programma om 9.30 uur en kunt u uw zoon/dochter om 15.30 uur ophalen. Op donderdagavond is de Bonte Avond; hiervoor is iedereen uitgenodigd. De Bonte Avond begint om 18.30 en is om 21.00 uur afgelopen. De oudste kinderen (7-8 jaar) mogen blijven overnachten op locatie.

De begeleiding
De groepen worden begeleid door vrijwilligers, minimaal drie per groep. Deze groepsleiding bestaat altijd uit één hoofdleiding (minimaal 18 jaar, verschillende jaren ervaring met KVW en een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel) en een aantal reguliere leiding-vrijwilligers (minimaal 13 jaar en 1 jaar voortgezet onderwijs). Samen met de VBG en de coördinatie zorgen zij voor een leuke, uitdagende en veilige speelomgeving voor de kinderen. Daarnaast zijn er gediplomeerde EHBO’ers op locatie aanwezig.

Wat kost een week KVW voor mijn kinderen?
Tot en met 1 juni 2020 kost inschrijving € 37,50 per kind. Daarna zijn de kosten € 40,00 per kind.
(Ook wanneer u besluit uw zoon/dochter niet mee te laten doen aan de bonte avond en/of overnachting blijven de standaard kosten gelden).
De kosten voor deze week zijn inclusief voldoende drinken en een lekker tussendoortje iedere dag. Ook zijn de kosten voor de bonte avond, eventueel overnachting en de lunch op vrijdag inbegrepen. Het enige dat u zelf voor uw kind regelt is een lunchpakketje op maandag tot en met donderdag.

Inschrijven
Onze vrijwilligers komen langs op de scholen om de informatieboekjes uit te delen. Vanaf dat moment start ook de inschrijving. Dit kan dan online via het inschrijfformulier op deze website. Betaling gaat in dat geval veilig en snel via I-Deal.

Op het (online) inschrijfformulier kunt u (medische) bijzonderheden van uw zoon/dochter aangeven, zoals allergieën en medicijngebruik waarmee rekening gehouden moet worden tijdens de week. Indien nodig zal één van de coördinatoren voorafgaand aan de week telefonisch contact met u opnemen. Tijdens dit contact kan om verduidelijking gevraagd worden of een afspraak gemaakt worden omtrent uw kind om tijdens de KVW-week zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor uw kind.

Vragen?
Mocht u voorafgaand aan deze week vragen hebben, neemt u dan contact op via onze contactpagina.